من به عنوان یک خانم چطور می تونم کار نظافت کنم و از امنیتم مطمئن باشم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

ما به عنوان یه مرکز خدمات نباید شرایط سوء استفاده رو باز کنیم و اگر خانمی به منزل مشتری برود و مشتری آقای تنها باشه و هیچ گونه از افراد دیگه داخل منزل نباشن اون کار کنسل هستش

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷