فرق نظافتچی آقا و نظافتچی خانم برای نظافت منزل چیه؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

کارگر اقا از نظر اینکه قدرت بدنی بالایی نسبت به خانم ها دارن خوب بهتره برای کار های سنگین اما کارگر خانم دقیق تر از اقایون کار میکنن وریز بین تر هستن ولی هردو مکمل هم هستند.

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷