اگر تعداد لباس ها خیلی کم باشه(مثلا یکی دو تیکه) آیا لباسشویی آسیب میبینه؟

1 پاسخ
-
یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸
77 کار در سنجاق

در مورد ماشین لباسشویی ماشین کار شستن را برای یک قطعه یا ظرفیت کامل انجام میدهد ولی برای استفاده کننده بصرفه نیست از لحاظ مصرف برق ومواد شویند ه پس بهتراست با ظرفیتی قابل قبول کار نماید

یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸