ماشین ظرف شویی قفل نمیشه دلیلش چی میتونه باشه؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
18 کار در سنجاق

درب ماشین ظرفشویی در کل قفل نمیشود و این امکان وجود دارد که در هر مرحله از کار دستگاه درب دستگاه را باز کرد ولی اگر بازدن دکمه استارت و بستن درب ماشین ظرفشویی شروع به کار نمیکند میتوان از خرابی میکرو سویچ را در نطر گرفت

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸