اگه نظافتچی کارشو خوب انجام نمی‌داد چیکار کنیم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

حتما در ساعت ابتدای کار به شرکت اعلام کنید که به کارگر تذکر بده وگرنه کار بازم درست انجام نشد حتما وظیفه شرکته رضایت کامل مشتری را به جا اورد هدف ما کیفیت و رضایت مشتری میباشد

دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷