ایا بلکا باعث تیره شدن فضای اتاق میشود؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
94 کار در سنجاق

بلکا ممکنه به خاطر اینکه بازتاب نور رو انجام نمی ده باعث تیره شدن فضای اتاق بشه که البته با پولک هایی به نام میکا یا اینه کاری تا حدودی این مشکل برطرف بشه .

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸