ایا بلکا باعث تیره شدن فضای اتاق میشود؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
پروانه کسب
177 کار در سنجاق

بلکا ممکنه به خاطر اینکه بازتاب نور رو انجام نمی ده باعث تیره شدن فضای اتاق بشه که البته با پولک هایی به نام میکا یا اینه کاری تا حدودی این مشکل برطرف بشه .

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸