برای خونه تکونی عید از چند وقت قبل باید با شرکت های نظافتی هماهنگ کنم ؟

2 پاسخ
-
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
49 کار در سنجاق

بهترين زمان جهت روزرو نيرو از شركتهاي نظافتي بين ٢ تا ٥ روز قبل از تاريخ مورد نظر هست .

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
60 کار در سنجاق

به علت زیاد بودن درخواست ها در ایام قبل از عید حداقل 10 روز زودتر باید هماهنگی با شرکت مربوطه انجام شود، حتی بسیاری از مشتریان از ماه قبل اقدام به رزرو همیار میکنند، لذا در صورت مشخص بودن زمان مورد نیاز به همیار، میتوان از ماه قبل اقدام به رزرو همیار کرد.

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷