تلفن سانترال تا چه فاصله ای از دستگاه سانترال را پاسخ می دهد؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
71 کار در سنجاق

اگر طول سیم بیشتر از استاندار دستگاه باشد مشکل کیفیت سیگنال بوجود می آید. پس بهتر است اول مسافت تلفن سانترال با دستگاه را اندازه گیری کنید بعد اقدام به خرید دستگاه مربوطه رو انجام بدید.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق