دلیل آزاد نشدن خط شهری در تلفن سانترال چیست؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
87 کار در سنجاق

علت آزاد نشدن خط شهری در سانترال اول می تواند نرم افزاری دستگاه یا قسمت اتصال کابل به سانترال باشد که در نتیجه باید سیم های ورودی و خروجی دستگاه را بررسی کنید. اگر سیم کشی مشکلی نداشته باشد مشکل نرم افزاری یا سخت افزار دستگاه است.

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸