سیم های تلویزیون که به دیوار وصل شده است را چگونه پنهان کنیم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
23 کار در سنجاق

بهترین راه برای مرتب کردن سیم های درهم ریخته تلویزیون استفاده از کاور ها است که بر حسب مورد های مختلف متفاوت است که از جمله آنها استفاده از داکت و یا استفاده از پروفیلهای زیبای پی وی سی و یا ساخت داکت چوبی است که در زیبایی و دیزاین محیط موثر است نمونه این پروفیلها قرنیز ها و چهارچوب قاب عکسها است

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸