برای جلوگیری از برق گرفتگی چه وقت باید سیم کشی خانه را تعویض کنیم؟

1 پاسخ
-
دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸
23 کار در سنجاق

برای جلوگیری از برق گرفتگی باید یک بار کلیه شعله های برق ساختمان از نظر ایمنی برسی شود و خطرات احتمالی برطرف گردد،برای مثال وجود پریز برق در حمام یک خطر خیلی بزرگ است ، یکی از لوازم موثر برای جلوگیری از برق گرفتگی استفاده از کلید محافظ جان در جعبه فیوز ساختمان است که البته باید برای کارایی از برند استاندارد استفاده شود

دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸