درخواست نظافتچی خانم دادم کارش خوب بود میخوام باز بگم بیاد . بهتره با خودش هماهنگ کنم یا با شرکت؟

2 پاسخ
-
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
49 کار در سنجاق

طبيعتا هماهنگی مجدد جهت استفاده از نيرو خدمات با موسسه بايد صورت بگيرد. هماهنگي مستقيم با نيرو از لحاظ اخلاقی درست نيست،و در صورت بروز مشكلات ارگانی پاسخگو و پيگير مشكل شما نخواهد شد.

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
60 کار در سنجاق

با هماهنگی شرکت این کار امکان پذیر میباشد.توجه داشته باشید که فقط با شرکت هماهنگ شود نه همیار.به علت جوانب امنیتی این کار ،هماهنگی با شرکت تضمین امنیت شما دوستان است.در غیر این صورت شرکت هیچگونه مسئولیتی نسبت به دزدی،صدمات به منزل و غیر نخواهد داشت.

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷