برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

نظافتچی خانم تو کارهای سنگین خونه تکونی رو هم میتونه انجام بده؟

2 پاسخ

خانم ها صرفا جهت كاراي سبك با ريزكاري و دقت بالا توصيه ميشود براي انجام كاراي سنگين منزل بهتر هست كه از نيرو آقا استفاده كنيد. تا کار با کیفیت بهتر و بدون فشار آمدن به نیروی نظافتی خانم انجام شود.

پاکروب
پاکروب شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

معمولا نظافت داخل منزل مانند نظافت سرویس بهداشتی و آشپزخانه و گردگیری و جارو برقی را همیار خانم انجام میدهند اما در صورتی که نیاز به شستشوی دیوار و پنجره باشد با توجه به قدرت بدنی آقایان ، ما همیار آقا را پیشنهاد میکنیم