نظافتچی خانم تو کارهای سنگین خونه تکونی رو هم میتونه انجام بده؟

2 پاسخ
-
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
49 کار در سنجاق

خانم ها صرفا جهت كاراي سبك با ريزكاري و دقت بالا توصيه ميشود براي انجام كاراي سنگين منزل بهتر هست كه از نيرو آقا استفاده كنيد. تا کار با کیفیت بهتر و بدون فشار آمدن به نیروی نظافتی خانم انجام شود.

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
60 کار در سنجاق

معمولا نظافت داخل منزل مانند نظافت سرویس بهداشتی و آشپزخانه و گردگیری و جارو برقی را همیار خانم انجام میدهند اما در صورتی که نیاز به شستشوی دیوار و پنجره باشد با توجه به قدرت بدنی آقایان ، ما همیار آقا را پیشنهاد میکنیم

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷