تخریب ساختمان

تخریب ساختمان در بندرعباس

همه متخصصین احراز هویت شده اند

47 پیمانکار تخریب ساختمان در بندرعباس

تخریب ساختمان در بازار بندرعباس با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت تخریب ساختمان در بازار بندرعباس
500,000,000تومان
بیشینه قیمت
50,000,000تومان
متوسط قیمت
2,000,000تومان
کمینه قیمت

هزینه تخریب ساختمان در بندرعباس چقدر است؟