آشپزخونه سقف کاذب طلقی داره میگن از توش سوسک و مارمولک میاد.چرا؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸

دلیل وجود سوسک در سقف،به خاطر مجاورت سقف آشپزخانه به نورگیر یا داکت(محل عبور لوله ها و تاسیسات ساختمان) و باید این دسترسی ها مسدود شود و حتی المقدور محل های مورد نظر گچ و خاک گردد

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸