آیا میتوان زنگ دوم یا زنگ قوی تر برای ایفون تصویری کار گذاشت؟

2 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
91 کار در سنجاق

بله ممکن است

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
11 کار در سنجاق

در مورد زنگ دوم برای آیفون تصویری بستگی به نوع آیفون دارد، بعضی آیفونها دکمه تنظیم زنگ دارد که صدای زنگ را میتوان کم و زیاد کرد در غیر اینصورت هم میشود با اضافه کردن گوشی صوتی در جائی دیگر این مشکل را بر طرف کرد وهم میشه با استفاده از بعضی زنگهای موجود و اتصال آن به آیفون این مشکل را بر طرف کرد. ا

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸