چرا آیفون تصویری زنگ نمی خورد؟

2 پاسخ
-
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
8 کار در سنجاق

پس از چک کردن و اطمینان از قطع نبودن سیمکشی ابتدا از سالم بودن کلیدزنگ روی پنل مطمئن شوید سپس سیم رابط گوشی و مانیتور را بررسی کنید تا بتوانید اشکال را برطرف کنید.

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
29 کار در سنجاق

۱.شاسی خراب ویا رسوب گرفته است. 2. دربعضی مدل ها که صدای زنگ ازداخل بلندگوی ایفن بیرون می آید امکان دارد بلندگو خراب شده باشد 3.سویچر خراب شده باشد 4. سیم مربوط به زنگ قطع شده ویا رسوب گرفته باشد

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷