عدم وضوح صدای آیفون در بعضی مواقع برای چیست؟

2 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
19 کار در سنجاق

اتصال کوتاه بین سیم ها مشکل برد تغذیه مشکل برد تصویر

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

خرابی قطع کن یا سلکتور مانیتور خرابی میکروفون و اسپیکر هند ست مانیتور ودر پنل به نوع برد آیفون و میکروفون و اسپیکر پنل میباشد.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق