برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

چرا تصویر آیفون نویز و برفک شدید دارد؟

2 پاسخ
مجید ابراهیمی
مجید ابراهیمی یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

1. سیم کشی ایفن از داخل لوله برق رد شده باشد ویا سیم غیر استاندارد استفاده شده باشد 2. برد تصویر پنل بیرون خراب ویا رسوب گرفته است 3. دوربین خراب شده باشد 4. برق مانیتور به میزان لازم تأمین نمی شود

علی احمدی
علی احمدی یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

حتما کابل مورد استفاده جهت ارتباط پنل و مانیتور از نوع ضعیف بدون فویل استفاده شده