آیفون تصویری در را باز نمی کند، چطور می توان متوجه شد مشکل از پنل است یا سیم کشی آیفون؟

2 پاسخ
-
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
8 کار در سنجاق

بافشردن کلید درب بازکن روی مانیتور اگر صدای رله از پنل شنیده نشود ایراد از پنل و همان رله مربوطه است در غیر اینصورت اگر ولتاژ خروجی از پنل به درب بازکن داشته باشیم از بوبین یا تنظیمات بوبین درب بازکن است و اگر ولتاژ نداشته باشیم از. قطع بودن سیم مربوط به درب بازکن که میتوان با اتصال سیم قرمز و آبی در صورت روشن بودن صفحه LCD به صورت لحظه ای چک کرد که اگر عمل کردایراد از کلید مانیتور میباشد

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
28 کار در سنجاق

۱.باید تست شود که درمورد تمام واحدها این مشکل وجود دارد اگر فقط یک واحد بود پنل سالم است 2.می توان از طریق یک اهم متر سیم کشی را تست کرد 3. رله درب بازکن پنل را تست می کنیم

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷