چرا صدا از پنل دم در به آیفون داخل خانه نمی آید؟

2 پاسخ
-
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
8 کار در سنجاق

اگر ارتباط سیمکشی قطعی نداشته باشد ابتدا سیم رابط گوشی مانیتور را بررسی میکنیم درصورت سالم بودن اگر صدای زنگ را هم نداشته باشیم حتما ایراد از بلندگوی داخل مانیتور میباشد

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
28 کار در سنجاق

1. امکان دارد میکرفن پنل بیرون خراب شده باشد 2. ممکن است بلندگوی گوشی ایفن خراب باشد 3. سوکت های سیم بین گوشی وایفن را تست می کنیم ممکن است قطعی پیداکرده باشد. 4.بردصوت رسوب گرفته است یا خراب شده است. 5. سیم مربوط به صدا رسوب گرفته و یا قطع شده است.

یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷