برای هر کاری از متخصصین قیمت بگیرید!

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

چرا صدا از پنل دم در به آیفون داخل خانه نمی آید؟

2 پاسخ
مجید ابراهیمی
مجید ابراهیمی یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

1. امکان دارد میکرفن پنل بیرون خراب شده باشد 2. ممکن است بلندگوی گوشی ایفن خراب باشد 3. سوکت های سیم بین گوشی وایفن را تست می کنیم ممکن است قطعی پیداکرده باشد. 4.بردصوت رسوب گرفته است یا خراب شده است. 5. سیم مربوط به صدا رسوب گرفته و یا قطع شده است.

علی احمدی
علی احمدی یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

اگر ارتباط سیمکشی قطعی نداشته باشد ابتدا سیم رابط گوشی مانیتور را بررسی میکنیم درصورت سالم بودن اگر صدای زنگ را هم نداشته باشیم حتما ایراد از بلندگوی داخل مانیتور میباشد