آیا نباید کولر آبی و کولر گازی را همزمان روشن کرد؟

2 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
92 کار در سنجاق

استفاده همزمان موجب اتلاف انرژی خواهد شد بهتر است از یک مورد استفاده شود در استفاده از کولر گازی باید تمام محفظه ها جهت جلوگیری از اتلاف انرژی بسته شود تا راندمان کار کولر بالا رود اما در کولر آبی باید محفظه ای جهت خروج هوا و ایجاد همرفتی هوا باز باشد که این دو مورد با هم مغایر هست

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

روشن بودن همزمان کولر ابی و گازی کار اشتباهی است و ممکن است بدلیل و جود رطوبت آسیب به پنل و همچنین فیلتر کولر گازی بزند و اصطلاحا هوای اتاق دم کند

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸