سر و صدای کولر آبی ما زیاد است علت چیست؟

2 پاسخ
-
دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
92 کار در سنجاق

سرو صدا کولر میتواند از خرابی یاتاقان ها و یا خشکی یاتاقان ها باشد برای چرب کردن یاتاقان ها از روغن استفاده شود علت بعدی میتواند از تنظیم نبودن فولی فن و فولی دینام باشد علت دیگر میتواند سفتی زیاد تسمه باشد باید موارد چک شو

دوشنبه ۱ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

طراز نبودن کولر باعث لقی و سرو صدا میشود یا از بیم رفتن لاستیک های یاتاقان و عملکرد نادرست آن و همچنین عدم روغنکاری آن

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸