آیفون تصویری ما زنگ میخوره تصویر و صدا هست ولی خود به خود درب بازکن فعال میشه.اگه امکن داره راهنمایی بفرمایین؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
11 کار در سنجاق

آیفون تصویری اگر زنگ بخوره در بازکن خود به خود فعال بشه میتواند ایراد از:۱اتصالی بین سیم صدا و مثبت ایجاد شده۲دکمه در بازکن مانیتور ایراد دارد ودر صورتی که این ایراد برای تمام واحدها باشد بازد پنل ایراد دارد

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸