احساس میکنم بعد از گذشت ۲ سال از خرید تلویزیون ال سی دی کیفیت رنگ ها کم شده دلیلش چی میتونه باشه؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
8 کار در سنجاق

اولین دلین افت تصویر میتواند. افت کیفیت فلورسنت های بک لایت باشد. در مواردی هم خاک گرفتگی پشت صفحه باعث افت کیفیت میگردد

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق