دستگاه تلویزیون چند روزه صدا داره ولی تصویرش سیاهه چه اتفاقی افتاده براش؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

دستگاهی ک صدا دارد تصویرش تیره یا ندارد ایرادش از بکلایت میتونه باشه

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق