تفاوتLCD وLED توی چیه؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
31 کار در سنجاق

تفاوت ال سی دی وال ای دی در ساختارمنبع نوری روشن کننده پشت تصویر است.که این تفاوت در طراحی برد ها هم از یکدیگر تمایز دارد.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸