تفاوتLCD وLED توی چیه؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
8 کار در سنجاق

تفاوت ال سی دی وال ای دی در ساختارمنبع نوری روشن کننده پشت تصویر است.که این تفاوت در طراحی برد ها هم از یکدیگر تمایز دارد.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق