تلویزیون مدتی است وقتی روشن میکنم رنگ صفحه کم رنگه است بعد یک دفعه رنگش خوب درست میشود مشکل کجاست؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
پروانه کسب
23 کار در سنجاق

باید بررسی بشه ممکنه از فیشاش باشه

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸