تصویر آیفون تصویری ما چند وقتی است که دیگر واضح نیست ؟آیا مشکل از دوربین است یا صفحه نمایش؟

2 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
91 کار در سنجاق

مشکل به ندرت از دوربین ممکن باشه..علت اصلی اتصال ناقص سیم ها و یا مشکل برد تغذیه

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
11 کار در سنجاق

اگر بعد از مدتی تصویر آیفون تصویری آن کیفیت همیشگی را نداشت علت میتونه هم از دوربین باشه و هم از تلق جلوی دوربین در پنل ولی اگر فقط یک یا چند مانیتور در آپارتمانها این مشکل را داشت باید مانیتور مورد بررسی قرار بگیرد البته در مانیتورهای رنگی اگر همچین موردی ایجاد شد تنظیمات مانیتور مورد بررسی قرار میگیرد.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸