در مکان هایی با عرض کمتر از ۴ متر چه نوع سقف کاذبی برای دکور میتوان استفاده کرد؟

1 پاسخ
-
سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

در مکانهای با عرض کمتر از ۴ متر به جهت اینکه فضا خیلی گرفته نشود پیشنهاد میشود یک سقف کاذب سبک با استفاده از کناف اجرا شود

سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸