روی آیفون تصویری ما سوکتی داره نوشته شده مموری آیا قابل استفاده هست در این مورد توضیح بدهید؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
11 کار در سنجاق

اگر مموری نوشته شده بله قابل استفاده است که باید کارتSD تهیه شود ودر قسمت مموری نصب شود یکبار دستگاه را خاموش روشن کرده تا راه اندازی شود.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸