ریموت تلویزون الی ای دی ما خوب کار نمیکنه یه ریموت جدید گرفتیم همچنان این مشکل هست چی کار باید بکنیم؟

1 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
31 کار در سنجاق

بعضی از موارد غیر پیچیده را میتوان در منزل درست کرد.

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸