علت پرش تصویر در آیفون تصویری چیست؟

2 پاسخ
-
شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
91 کار در سنجاق

اگر در تمامی واحد ها این مشکل وجود داشت از اتصالات سیم تصویر میباشدولی اگر در یک واحد از ساختمان این مشکل وجود داشت مشکل از پانل داخل ساختمان است

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸
11 کار در سنجاق

علت پرش تصویر در آیفون تصویری بستگی به چند عامل دارد: ۱ مدار تغذیه آیفون مورد دارد ۲دوربین پنل ایراد دارد، ۳در آیفونهای سیاه و سفید مدار برای های ولتاژ ایراد دارد

شنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۸