چرا از سه تا رادیاتور دو تاش گرم نمی شه؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
کمتر از ۳ کار در سنجاق

۱ .الف پکیج رسوب دارد نیاز به سرویس دارد ب.رادیاتورها رسوب گرفته آمد بایستی شستشو بدید ج.منبع انبساط خراب است یا بادش تنظیم نیست پمپ پکیج خراب است د.ایرونت یا شیر هواگیری خراب است

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸