چرا فشار آب گرم پکیج کم است در حالیکه فشار آب خانه مناسب است؟

1 پاسخ
-
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
گواهینامه مهارت
کمتر از ۳ کار در سنجاق

کم بودن فشار آب مصرفی یا همون آب گرم از چند علت می تواند باشد: ۱- رسوب گرفتگی لوله های خروجی پکیج ۲- رسوب گرفتگی مبدل ۳- رسوب گرفتن شیرهای خروجی خانه (این در صورتی می باشد که یک شیر فشار کم و بقیه شیرها فشار مناسبی داشته باشند)

شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷