اگر کولر گازی روزی ۸ ساعت تا ۱۰ ساعت روشن باشه چقدر پول برق میاد؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
5 کار در سنجاق

از تعرفه شرکت برق خبر ندارم ولی میشه ظرفیت کولر رو تبدیل به وات کرد و تقریبا قیمت رو حدس زد برای مثال کولر۲۴۰۰۰هزار داریم باید عدد ظرفیت کولرو تقسیم بر۳.۴کرد تا وات مصرفی محاسبه بشه

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸