اگر کولر گازی روزی ۸ ساعت تا ۱۰ ساعت روشن باشه چقدر پول برق میاد؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

از تعرفه شرکت برق خبر ندارم ولی میشه ظرفیت کولر رو تبدیل به وات کرد و تقریبا قیمت رو حدس زد برای مثال کولر۲۴۰۰۰هزار داریم باید عدد ظرفیت کولرو تقسیم بر۳.۴کرد تا وات مصرفی محاسبه بشه

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق