کولر گازی چه مارکی بخریم بهتره؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
گواهینامه مهارت
5 کار در سنجاق

بیشتر بستگی به شرایط آب و هوا داره من در مشهد فعالیت میکنم و برای شهر مشهد گری و هایسنس رو پیشنهاد میکنم.

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸