برای خونه ۸۰ متری کولر گازی چند هزار خوبه؟

1 پاسخ
-
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
کمتر از ۳ کار در سنجاق

برای ۸۰متر فضا کولر ۲۴۰۰۰ مناسب و کافی است.

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

برای دریافت هر خدمتی

اول قیمت بگیرید!

sanjagh round logo

بازار خدمات سنجاق