logoسنجاق
پذیرایی

پذیرایی در تبریز

12 مهماندار در تبریز

پذیرایی در بازار تبریز با چه قیمتی ارائه می‌شود؟

نمودار قیمت پذیرایی در بازار تبریز
180000 تومان
بیشینه قیمت
90000 تومان
متوسط قیمت
60000 تومان
کمینه قیمت

از میان نظر ها

جستجو‌های مرتبط کاربران

خدمات پذیرایی تبریز
پذیرایی از مهمان تبریز
خدمه پذیرایی تبریز
نیروی پذیرایی خانم تبریز
کارگر نظافتچی و پذیرایی تبریز